Stress de baas

JEP verzorgt workshops ‘omgaan met jezelf’ voor De Werkplaats in Bilthoven voor eindexamenkandidaten met meer stress dan nodig voor de eindexamens. Deze workshops zoomen in op: wat veroorzaakt jouw stress, welke overtuigingen en gedragspatronen liggen hier achter en wat was de aanleiding om deze overtuigingen en patronen te ontwikkelen? En hoe kun je daar mee omgaan zodat je niet geleefd wordt door de stress, maar zelf het stuur in handen houdt?!

Meer training