Procesbegeleider – ‘De interne aanjager’

Instellingen in verandering hebben vaak meer aanjagers van de verandering nodig dan alleen de formeel leidinggevenden/projectleiders. Andere medewerkers krijgen en nemen verantwoordelijkheid voor delen van (de realisatie van) het project/de verandering. Daarmee krijgen ze een andere rol in de organisatie, van gelijkwaardige collega’s worden ze op een deelgebied ook voorman/-vrouw. In de training ‘De interne aanjager’ leren deze aanjagers de dynamiek van veranderprocessen kennen, hun eigen reactie en de reacties van collega’s daarop. Ook krijgen ze zicht op de rol die zij hebben in het aanjagen van dit veranderproces en op de grenzen van deze rol.

JEP verzorgt deze training in opdracht van KLIK . KLIK onderwijs verzorgt trainingen voor scholen die gepersonaliseerd leren volgens de opzet van Kunskapsskolan in hun  school invoeren. Deze kwaliteitsverbetering van het eigen onderwijs brengt veel veranderingen met zich mee. De interne aanjagers zorgen er samen met de leidinggevenden voor dat deze verandering breed gedragen wordt en in ontwikkeling blijft.

Meer training