Intervisie voor begeleiders

JEP begeleidt intervisie voor begeleiders in het onderwijs die meer zicht willen krijgen op de manier waarop zij hun begeleiding inrichten en/of binnen hun organisatie andere begeleiders kunnen aansturen.

Meer training