Contact centraal

Contact Centraal is een tweedaagse masterclass voor ervaren leerling- en studentbegeleiders. Voor mensen die de ‘gewone’ gesprekken met leerlingen/studenten wel onder de knie hebben en die hun gespreksvaardigheden willen uitbreiden om meer diepgang en efficiëntie te bereiken in de wat pittigere gesprekken.
Deze masterclass levert je meer kennis van de psychologie van persoonlijkheidsstructuren op, leert je diagnostisch werken met datgene wat je intuïtief al opmerkt en aanvoelt en verfijnt je capaciteiten om de leerling/student in beweging te krijgen. In deze tweedaagse Masterclass onderzoek je naast de persoonlijkheidsstructuur van de leerling/student met wie je werkt, ook je eigen patronen en voorkeuren en wat dat betekent voor jouw begeleiderschap en voor de interactie met de leerling. Op aanvraag kan deze masterclass ook verzorgt worden voor leidinggevenden gericht op gespreksvoering met medewerkers.

Meer training