Verandertrajecten begeleiden

Een nieuwe manier van werken voorbereiden heeft vaak veel voeten in aarde. JEP gaat het gesprek aan met betrokkenen bij de beoogde verandering en brengt verschillende partijen in bijeenkomsten samen om de mogelijkheden van de verandering te verkennen, de weerstanden te onderzoeken en de stap naar het nieuwe samen te zetten.

Meer educatieve projecten