Mensenrechten en Migratie

Het project Mensenrechten en Migratie werd georganiseerd op instigatie van het curatorium van de Prins Claus Leerstoel onder voorzitterschap en aanwezigheid van prinses Máxima. De leerstoelhouder in 2004 – 2005, prof. Dr. Gaspar Rivera-Salgado was inhoudelijk drager van het project.
In dit project hielden leerlingen zich gedurende 3 maanden bezig met vraagstukken over mensenrechten en migratie binnen de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing. Het lesmateriaal werd gemaakt door studenten van de lerarenopleiding en docenten en was online beschikbaar. Leerlingen deden in hun eigen omgeving en in de actualiteit onderzoek naar mensenrechten en migratie. De uitkomsten van hun onderzoek presenteerden zij aan elkaar en aan experts op het terrein van mensenrechten en migratie tijdens een slotdag op de Universiteit Utrecht. 500 leerlingen van 10 scholen namen deel aan dit project.

Meer educatieve projecten