Jongeren en hun (studie)keuze

Jep coacht jongeren die een (studie)keuze gaan maken of vastlopen in hun studie en waar iets ‘extra’s’ speelt. Iets extra’s kan zijn:

  • (hoog)begaafdheid
  • een ingrijpende verandering in de gezinssituatie
  • persoonlijke/psychische problemen
  • stoornis in het autistisch spectrum
  • add/adhd
  • een lichamelijke handicap
  • ……

Bij deze coachingstrajecten zoekt JEP samen met jou wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot zijn recht komen.

Meer coaching