Training LOB-gesprekken

Op 19 juni verzorgt JEP een training LOB-gesprekken voeren voor mentoren van de havo 4 & 5. Tijdens deze training krijgen mentoren meer kennis van keuzeprocessen, zicht op hun rol als begeleider en oefening in de gesprekstechnieken die behulpzaam zijn bij het voeren van deze gesprekken. Het leuke van LOB-gesprekken voeren, is dat de toon altijd positief kan zijn richting de leerling: het gaat over jouw toekomst, je dromen, wat je wilt realiseren en welke acties je kunt doen om daar dichterbij te komen.