Intervisie Orthopedagogen

De orthopedagogen van De Taalbrug houden 3 maal per jaar onder leiding van JEP intervisie. In deze intervisie komen persoonlijke vragen in de uitvoering van en communicatie in het werk aan de orde.

Meer